Najgroźniejsze źródło wycieku informacji. Jak się przed nim chronić?

19.02.2019

Odpowiednie zabezpieczenie tajemnic firmy przed wyciekiem powinno być szczególnie ważne. W jaki sposób chronić się przed takim zagrożeniem? Jakie są źródła zagrożeń? Które z nich znajdują się wewnątrz firmy? Na wszystkie pytania odpowiadamy w dzisiejszym artykule.

Charakterystyczną cechą niemalże każdego środowiska pracy jest wymiana informacji. Zdecydowaną większość z nich stanowią dane kluczowe, które powinny pozostać jawne jedynie dla celów związanych z realizacją usług czy sprzedażą towarów. Nic więc dziwnego, że każde przedsiębiorstwo, bez względu na swoją wielkość czy etap rozwoju, musi skutecznie zabezpieczać się przed wyciekiem informacji stanowiących tajemnice firmy. W jaki sposób to zrobić?

Jakie dane powinniśmy chronić?

By móc skutecznie chronić się przed jakimkolwiek wyciekiem informacji, należy określić, które dane powinny być dla nas szczególnie ważne. Jeżeli prowadzimy własną działalność gospodarczą, w której realizujemy usługi dla klientów, zabezpieczenie ich danych powinno stanowić najwyższy priorytet. Mowa tutaj między innymi o dostępie do stron internetowych, jakichkolwiek hasłach i loginach, informacjach organizacyjnych, technologicznych czy gospodarczych.

Danych, które powinniśmy w odpowiedni sposób zabezpieczyć, jest oczywiście znacznie więcej. Jakie są jednak najpopularniejsze źródła zagrożeń, które mogą skutkować wyciekiem tajemnicy firmy?

Źródła zagrożeń

Według przeprowadzonego w 2017 roku „Raportu o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP” przeprowadzonego przez Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe najczęściej występującymi zagrożeniami były wirusy. Infekowały komputery m.in. za pośrednictwem wiadomości e-mail z załącznikiem, którego otwarcie instalowało niechciane oprogramowanie.

Dla wielu osób pojęcie wycieku informacji bardzo często kojarzy się z wirusami czy atakami hackerskimi – ze źródłem pochodzącym z zewnątrz. Poważnym zagrożeniem, o którym wielu przedsiębiorców zapomina, jest zatrudnienie nowego pracownika, który otrzymuje dostęp do tajemnic firmy w ramach wykonywania obowiązków.

Najciemniej pod latarnią

Prawo zobowiązuje pracodawców do zabezpieczenia poufności danych klientów. Jeżeli pracownik ma dostęp do danych poufnych, należy przede wszystkim zaznaczyć, że informacje stanowią tajemnicę firmy oraz zaimplementować system ochrony danych. Mówi o tym art. 11 ust 4. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Świadomość, że pracownik, który na potrzeby realizacji obowiązków w naszej firmie miał dostęp do informacji chronionych, może być odpowiedzialny za wyciek danych, pozwala odpowiednio zabezpieczyć się przed tego rodzaju zdarzeniami. Przed wirusami czy atakami hackerskimi jesteśmy zazwyczaj odpowiednio zabezpieczeni, ponieważ jak gdyby automatycznie kojarzymy te zdarzenia z wyciekiem danych.

Niemniej jednak to właśnie pracownik może być najpoważniejszym źródłem wycieku. Na przykład kopiowanie i przenoszenie plików na niezabezpieczonym komputerze zostawia ślady, które są głęboko ukryte w systemie, gdzie dostęp może być utrudniony. Jak zatem zabezpieczyć się m.in. przed takimi działaniami pracowników? Główną metodą jest inwigilacja użytkowników komputera.

Kontrola komputera jako zabezpieczenie przed wyciekiem informacji

Kontrola działań użytkowników na komputerze. Dzięki programowi do monitorowania aktywności możemy w łatwy i szybki sposób zanalizować pracę poszczególnych osób. Co więcej – w razie niepożądanej aktywności, na przykład przenoszenia plików na dysk zewnętrzny, program monitorujący może natychmiast zablokować dostęp do komputera czy powiadomić nas o takiej sytuacji.

Wykorzystywanie narzędzia do kontroli pracy przy komputerze umożliwia nam natychmiastową reakcję na zagrożenie, dzięki czemu unikniemy problemów z nieuczciwością pracownika. Dodatkowo pozostałe funkcjonalności m.in. umożliwiają nam wgląd do przeglądanych stron internetowych na danym komputerze, analizę czasu spędzonego w różnych aplikacjach i programach czy monitorowanie każdej aktywności pracownika.

Inwigilacja użytkowników komputera może być niewidoczna dla systemu, o ile zaznaczymy taką opcję podczas konfiguracji. Oznacza to, że pracownik nie dowie się o funkcjonowaniu programu monitorującego na komputerze. Samo narzędzie nie zakłóci również działania innych procesów.

Przeprowadzana w czasie rzeczywistym kontrola działań użytkowników na komputerze jest skuteczną metodą ochrony tajemnic firmy i ważnych danych. Jeżeli zatem udostępniamy swoim pracownikom informacje, które chcielibyśmy chronić, programy do kontroli komputera są nieodzowne – w każdej chwili możemy zweryfikować działania zatrudnionej osoby.
Przeczytaj więcej o zjawisku: Shadow IT

Ostatnie wpisy